Zach Simon is a copywriter who writes writing worth reading