Zac Simon is a writer who writes writing worth reading